Bản đồ Dropper cho Minecraft 1.14.4:

Bản đồ Dropper cho Minecraft by version:

1.12.2 16 1.10.2 6 1.12 2 1.11.2 2 1.9.2 2 1.8.9 2 1.8.8 2 1.14 2 1.10 1 1.9.4 1 1.8 1 1.7.10 1 1.8.7 1 1.13.1 1 1.13.2 1 1.14.4 1

Tải về Scaffold Drop cho Minecraft 1.14.4

Scaffold Drop

Hạ cánh xuống nước?! Đó chỉ là 2 EZ! Không có nước trong bản đồ nhỏ giọt này, thay vào đó là đất trong giàn giáo!...

v1.14.4 Tải về (1 mb)

Phổ biến Bản đồ Dropper cho Minecraft 1.14.4:

Hạ cánh xuống nước?! Đó chỉ là 2 EZ! Không có

Tải về (1 mb)