Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.8.6:

Bản đồ kinh dị cho Minecraft by version:

1.12.2 49 1.12 12 1.8 11 1.11.2 10 1.10.2 8 1.8.8 8 1.14.3 8 1.14.4 8 1.12.1 6 1.8.9 4 1.14.2 4 1.9.4 3 1.13.2 3 1.14 3 1.11 2 1.9 2 1.9.2 2 1.8.1 2 1.7.10 2 1.13 2 1.13.1 2 1.10 1 1.8.4 1 1.8.6 1 1.8.3 1 1.12.1 1 1.14.1 1 1.15.2 1

Tải về The Follower cho Minecraft 1.8.6

The Follower 1.2

The Follower là một bản đồ Puzzle-Horror. Bạn cảm thấy an toàn hơn khi bạn ở một nơi quen thuộc, nhưng nếu bạn không ở đó thì sao?...

v1.8.6 Tải về (2 mb)

Phổ biến Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.8.6:

The Follower là một bản đồ Puzzle-Horror. Bạn cả

Tải về (2 mb)