Bản đồ PvE cho Minecraft 1.11:

Bản đồ PvE cho Phiên bản Minecraft:

1.18.1 1 1.17.1 7 1.17 1 1.16.5 1 1.16.4 1 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 1 1.14.4 1 1.14.3 4 1.14.2 2 1.14.1 1 1.14 2 1.13.2 6 1.12.2 4 1.12 3 1.11.2 3 1.11 3 1.10.2 3 1.10 4 1.9.4 1 1.9.2 1 1.9 3 1.8.9 5 1.8.8 6 1.8.1 3 1.8 11 1.4.7 1 1.3.2 1 1.2.5 1

Tải về Wall Protection cho Minecraft 1.11

Wall Protection

Xây dựng một bức tường để giúp bảo vệ chống lại làn sóng bất tận của quái vật. Bạn có thể tồn tại bao nhiêu con sóng?...

v1.11 2 mb Đọc thêm →
Tải về Custom Boss Collection II cho Minecraft 1.11

Custom Boss Collection II 3.0.2

Trong Custom Boss Collection bạn chiến đấu với nhiều boss. Một số là mobs, những người khác là 3D Models, Blocks hoặc thậm chí một cái gì đó khác. Bản đồ này có nhạc tùy chỉnh, họa tiết ......

v1.11 147 mb Đọc thêm →
Tải về White Pumpkin Bossfight cho Minecraft 1.11

White Pumpkin Bossfight 2.0

Bản đồ Halloween. Một boss dựa trên White Pumpkin từ Minecraft Story Mode. 10 giai đoạn, Cutscene, mô hình 3D, họa tiết tùy chỉnh, lồng tiếng & amp; Tập quán ......

v1.11 43 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PvE cho Minecraft 1.11:

Trong Custom Boss Collection bạn chiến đấu với nhi�

Tải về (147 mb)

Bản đồ Halloween. Một boss dựa trên White Pumpkin

Tải về (43 mb)

Xây dựng một bức tường để giúp bảo vệ ch�

Tải về (2 mb)