Muộn nhất Lệnh tùy chỉnh cho Minecraft:

Lệnh tùy chỉnh cho Minecraft by version:

1.11 3 1.10.2 3 1.11.2 2 1.10 2 1.12.2 1 1.12.1 1 1.12 1 1.9.4 1 1.8.7 1 1.9 1

Tải về Giant Lucky Blocks cho Minecraft 1.12.2

Giant Lucky Blocks

Đẻ trứng khối may mắn khổng lồ vào thế giới của bạn! Với những khối may mắn khổng lồ, phần thưởng lớn hơn, nhưng cũng là hậu quả....

v1.12.2 Tải về (38 kb)
Tải về Silverfish Survival Challenge cho Minecraft 1.12.1

Silverfish Survival Challenge

Bạn có thể sống sót trong khi bị đẩy bởi một silverfishes?...

v1.12.1 Tải về (1 kb)
Tải về Troll Items cho Minecraft 1.11.2

Troll Items

Troll bạn bè của bạn, với những vật phẩm troll mới này!...

v1.11.2 Tải về (7 kb)
Tải về Giant Mobs cho Minecraft 1.11

Giant Mobs

Lệnh này thêm 10 mob khổng lồ vào thế giới Minecraft của bạn!...

v1.11 Tải về (190 kb)
Tải về Spheres cho Minecraft 1.12

Spheres

Lệnh này cho phép bạn tạo ra hình cầu như cấu trúc trong thế giới Minecraft của bạn....

v1.12 Tải về (42 kb)
Tải về Foresting Essentials cho Minecraft 1.11.2

Foresting Essentials

Lệnh này giúp người tạo bản đồ xây dựng rừng có kích thước và mật độ khác nhau!...

v1.11.2 Tải về (5 kb)
Tải về Sledding cho Minecraft 1.11

Sledding

Lệnh này thêm sleds vào thế giới của bạn mà bạn có thể đi xuống đồi với!...

v1.11 Tải về (1 mb)
Tải về ADVANCED Minecraft cho Minecraft 1.11

ADVANCED Minecraft

Lệnh "mod pack" này có vô số cấu trúc, mob và vật phẩm mới để bạn khám phá trong thế giới của mình! Ngoài ra còn có nhiều mặt hàng bạn có thể thủ công với ......

v1.11 Tải về (32 kb)
Tải về Spongebob cho Minecraft 1.10.2

Spongebob

Lệnh này sẽ cho phép bạn biến thành Spongebob, Patrick, Squidward, và nhiều hơn nữa!...

v1.10.2 Tải về (3 mb)

Phổ biến Lệnh tùy chỉnh cho Minecraft:

Lệnh này thêm tổng cộng 14 sinh vật mới vào th�

Tải về (7 kb)

Đẻ trứng khối may mắn khổng lồ vào thế giớ

Tải về (38 kb)

Lệnh này cho phép bạn chiến đấu với người ng

Tải về (737 kb)

Lệnh này thêm 10 mob khổng lồ vào thế giới Mine

Tải về (190 kb)