Muộn nhất Bản đồ Parkour cho Minecraft:

Bản đồ Parkour cho Minecraft by version:

1.12.2 218 1.8 101 1.10.2 79 1.11.2 59 1.12 51 1.8.9 46 1.9 45 1.8.8 45 1.13.2 40 1.15.2 37 1.8.1 34 1.10 33 1.9.2 30 1.8.7 29 1.14.4 24 1.9.4 21 1.5.2 19 1.11 17 1.13 15 1.14 14 1.12.1 13 1.4.7 12 1.13.1 12 1.7 10 1.6.4 9 1.14.3 9 1.8.3 8 1.15.1 8 1.16 8 1.16.1 7

Tải về Crash Bandicoot - The Lost World cho Minecraft 1.16.1

Crash Bandicoot - The Lost World

Crash Bandicoot - Thế giới đã mất (Demo) ... ...

v1.16.1 Tải về (28 mb)
Tải về 2D Parkour With a Twist cho Minecraft 1.16.1

2D Parkour With a Twist 1.2

Một bản đồ parkour nhưng nó là hai chiều với một chút thay đổi, Chúc may mắn!...

v1.16.1 Tải về (12 mb)
Tải về Ghost Run cho Minecraft 1.16.1

Ghost Run

Một bản đồ parkour ngoại trừ một con ma đang chơi với bạn! Bạn có thể đánh bại anh ta?...

v1.16.1 Tải về (28 mb)
Tải về Minecraft Championship Practice Parkour Remake cho Minecraft 1.16.1

Minecraft Championship Practice Parkour Remake

Tôi đã tạo lại MC Champ Parkour Practice....

v1.16.1 Tải về (3 mb)
Tải về CrowinCrow Parkour cho Minecraft 1.14.4

CrowinCrow Parkour

Đây là bản đồ parkour dành cho những người giỏi bản đồ như vậy (không phải tôi) Tôi hy vọng bạn thích bản đồ này :)...

v1.14.4 Tải về (2 mb)
Tải về 500 Blocks of Parkour cho Minecraft 1.14.3

500 Blocks of Parkour

Đây là một bản đồ parkour khác sẽ thất bại trên mỗi lần nhảy. Nhưng lần này không phải là 300 mà là 500 khối dài....

v1.14.3 Tải về (736 kb)
Tải về Theme Parkour cho Minecraft 1.15.2

Theme Parkour

Một bản đồ parkour với 12 cấp độ, từ dễ đến khó. Mỗi cấp độ có "chủ đề" riêng....

v1.15.2 Tải về (12 mb)
Tải về Simple Colorful Parkour cho Minecraft 1.15.2

Simple Colorful Parkour

Nhảy, chạy và bắn trên bản đồ parkour đầy màu sắc này với 32 cấp độ!...

v1.15.2 Tải về (5 mb)
Tải về Blockception Parkour 2 cho Minecraft 1.16.1

Blockception Parkour 2

Một bản đồ parkour bên trong Khối khổng lồ được tạo thành từ các Khối nhỏ hơn cũng được tạo ra từ khối....

v1.16.1 Tải về (10 mb)
Tải về Mountain Climbing II cho Minecraft 1.12.2

Mountain Climbing II

Leo núi là một bản đồ parkour độc đáo, nơi người chơi xoắn lên núi trong khi tìm thấy các nút bí mật trên đường đi :)...

v1.12.2 Tải về (22 mb)

Phổ biến Bản đồ Parkour cho Minecraft:

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

Tìm kiếm một thiên đường của Parkour? Đừng nh

Tải về (13 mb)

Một thiên đường của Parkour. Lần nữa. 100 cấp

Tải về (10 mb)

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)