Muộn nhất Tìm bản đồ cho Minecraft:

Tìm bản đồ cho Minecraft by version:

1.12.2 71 1.10.2 36 1.11.2 27 1.12 19 1.13.2 18 1.10 14 1.14.4 13 1.9.4 10 1.11 7 1.13.1 6 1.8.8 5 1.13 4 1.12.1 4 1.9 4 1.14.2 4 1.14.3 4 1.8 3 1.8.9 2 1.9.2 2 1.14.1 2 1.10.1 1 1.7 1 1.14 1

Tải về Press The Buttons cho Minecraft 1.14.4

Press The Buttons

Đây là Câu đố đầu tiên của chúng tôi - Tìm bản đồ Minecraft. Hy vọng bạn thích....

v1.14.4 Tải về (21 mb)
Tải về Christmas - Find The Button cho Minecraft 1.12.2

Christmas - Find The Button

"Giáng sinh đang đến gần, hãy chơi Giáng sinh Tìm nút" Thời gian phát: [5 phút]...

v1.12.2 Tải về (9 mb)
Tải về FTB - Xmas Edition cho Minecraft 1.14.4

FTB - Xmas Edition

Chơi 10 cấp độ của Giáng sinh Tìm nút cho niềm vui Giáng sinh tuyệt vời!...

v1.14.4 Tải về (2 mb)
Tải về FTB Halloween Edition 2 cho Minecraft 1.14.4

FTB Halloween Edition 2

Chơi một trò chơi tìm nút với nhiều cấp độ dựa trên phim kinh dị....

v1.14.4 Tải về (1 mb)
Tải về Fizuki's Find The Button cho Minecraft 1.14.4

Fizuki's Find The Button

Bản đồ này là một nút dễ dàng tìm thấy với 10 cấp độ khác nhau....

v1.14.4 Tải về (570 kb)
Tải về Find The Button: 10^3 #2 cho Minecraft 1.14.4

Find The Button: 10^3 #2

Bạn cần tìm một nút trên 10 cấp độ trong 10 hình khối độc đáo. Ở một cấp độ bạn có thể tìm thấy trứng Phục sinh. Nghe có vẻ dễ dàng? Chỉ có một cách để tìm ra nó!...

v1.14.4 Tải về (3 mb)
Tải về Find the Button: Dimensions 3 cho Minecraft 1.14.4

Find the Button: Dimensions 3

Tìm nút: Kích thước 3, là một bản đồ "Tìm nút" tuyệt vời, cực kỳ thú vị, trong đó bạn phải tìm nút ẩn trên 9 kích thước khác nhau....

v1.14.4 Tải về (3 mb)
Tải về Confuse Button ! cho Minecraft 1.14.2

Confuse Button !

Bản đồ này là Bản đồ tìm kiếm. Bạn nên tìm tất cả 10 nút....

v1.14.2 Tải về (2 mb)
Tải về FIND THE BUTTON: PRO EDITION cho Minecraft 1.14.4

FIND THE BUTTON: PRO EDITION

12 cấp độ này tìm bản đồ nút chỉ dành cho PROS! Bạn có cho thách thức?...

v1.14.4 Tải về (730 kb)
Tải về Find The Blocks cho Minecraft 1.14.4

Find The Blocks

Thay vì tìm các nút, bạn tìm các khối để đặt các nút trên!...

v1.14.4 Tải về (330 kb)

Phổ biến Tìm bản đồ cho Minecraft:

Bạn có thể đánh bại tất cả 77 cấp độ, nh�

Tải về (2 mb)

Bản đồ câu đố này có 9 phòng thử nghiệm đ�

Tải về (961 kb)

Tìm bản đồ nút (dành cho PopularMMO và GamingWithJe

Tải về (2 mb)

15 mức bình thường. Một mức tiền thưởng. 5 m�

Tải về (57 mb)