Bản đồ mới nhất cho Minecraft 1.20.4:

Minecraft 1.20.4 Bản đồ bởi Thể loại:

Parkour Maps 16 Puzzle Maps 7 Adventure Maps 3 Trivia Maps 3 PVP Maps 3 Escape Maps 3 Game Maps 2 PvE Maps 2 Unfair Maps 2 Survival Maps 1 CTM Maps 1 Maze Maps 1

Tải về Biome Run Remix 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Biome Run Remix 1.0 v1.0

Thông tin bản đồ ...

v1.20.4 35 mb Đọc thêm →
Tải về Sunny Goo Bloom 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Sunny Goo Bloom 1.0 v1.0

Thông tin bản đồ ...

v1.20.4 151 mb Đọc thêm →
Tải về Season Parkour 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Season Parkour 1.0 v1.0

Thông tin bản đồ ...

v1.20.4 13 mb Đọc thêm →
Tải về Floating Away 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Floating Away 1.0 v1.0

Folio Industries tạo ra công nghệ tiên tiến nhưng một số người cho rằng những ngày tươi đẹp nhất của họ đã qua rồi. Khám phá các văn phòng của Folio và khám phá quá khứ......

v1.20.4 15 mb Đọc thêm →
Tải về The Anomaly (Part 1) 1.0 cho Minecraft 1.20.4

The Anomaly (Part 1) 1.0 v1.0

Bạn, người chơi là Giáo sư Ironmonger. Một nhà khoa học đã nghỉ hưu từ lâu, người dường như không thể tách rời khỏi phòng thí nghiệm mà bạn đã dành cả đời để xây dựng......

v1.20.4 28 mb Đọc thêm →
Tải về Floating Away 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Floating Away 1.0 v1.0

Thông tin bản đồ ...

v1.20.4 15 mb Đọc thêm →
Tải về The Anomaly (Part 1) 1.0 cho Minecraft 1.20.4

The Anomaly (Part 1) 1.0 v1.0

Thông tin bản đồ ...

v1.20.4 28 mb Đọc thêm →
Tải về Great Biome Explorer 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Great Biome Explorer 1.0 v1.0

Một cuộc khám phá parkour vĩ đại về thế giới bên kia, địa ngục và nơi kết thúc....

v1.20.4 77 mb Đọc thêm →

Bản đồ phổ biến cho Minecraft 1.20.4:

Parkour Cross là bản đồ có 9 cấp độ đầy parko

Tải về (6 mb)

Chào mừng trở lại với PARKOUR STRIPES. Sau gần 4

Tải về (15 mb)

Thông tin bản đồ

Tải về (35 mb)

Một cuộc khám phá parkour vĩ đại về thế giới

Tải về (77 mb)