Find the Button: 15 Levels

cho Minecarft v1.10

Tải về Find the Button: 15 Levels cho Minecraft 1.10

Đây là bản đồ Tìm bản đồ mới với 15 cấp độ!

Bản đồ này chỉ có thể phát trong trình chơi đơn. Nhiều người chơi không được hỗ trợ, xin lỗi!

Được thử nghiệm ở 1.10.

Hãy tận hưởng bản đồ!

Ảnh chụp màn hình

Tải về bản đồ Find the Button: 15 Levels


Find_the_Button_15_Levels.zip (3 mb)


Bản đồ bởi MakyGasme:

Tìm bản đồ nơi bạn đi qua các cấp độ khác n

Tải về (5 mb)

Khác Finding Maps:

Bản đồ câu đố này có 9 phòng thử nghiệm đ�

Tải về (961 kb)

Bạn có thể đánh bại tất cả 77 cấp độ, nh�

Tải về (2 mb)

Thức ăn gia súc là một bản đồ câu đố nhằm

Tải về (778 kb)

Đây là một cấp độ 15 thách thức tìm thấy b�

Tải về (5 mb)

Tên nói tất cả mọi thứ .... tìm TNT là một b�

Tải về (2 mb)

Một khó khăn tìm thấy bản đồ nút được thi�

Tải về (7 mb)

Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm thấ

Tải về (7 kb)

Bản đồ Find the Button này có tổng cộng 10 cấp

Tải về (7 kb)


Được phát hành 13.07.2016 bởi MakyGasme