Freeze Run

cho Minecarft v1.17.1 539 views

Tải về Freeze Run cho Minecraft 1.17.1

EN

Bản đồ dành cho 2 người chơi trở lên.

Một trong những người chơi sẽ trở thành Tinh linh và người kia sẽ trở thành người sống sót.

Nhiệm vụ của Tinh linh là đóng băng tất cả những người sống sót trước khi hết thời gian

Nhiệm vụ của những người sống sót là chạy rời khỏi Tinh linh và giải thoát những người đã bị Tinh linh bắt giữ.

Những người sống sót có thể giải phóng người chơi bằng cách đi qua họ và những người sống sót có thể thu thập những món quà mà họ có thể kích hoạt bằng cách ném họ đi. Bạn có thể xem món quà đang làm gì bằng cách di chuột qua nó trong kho của bạn.

Đối với những người nói tiếng Nga, có một gói tài nguyên-russifier trong kho lưu trữ, phần còn lại thì không cần thiết

RU

Карта предназначена для 2 и более игроков.

Один из игроков станет Духом а друиа

иииом -. заморозить всех выживших пока не истекло время

Задача Выживших убегать от Духа и размораживать тех кого уже поймал Дух

Выжившие могу размораживать игроков проходя через них также выжившие могут собирать подарки которые они могут активировать выбросив их. Посмотреть что делает подарок можно наведясь на него в инвентаре.

Для Русскоговорящих в архиве есть ресурспак-руссификатор, для остальных он не нужен

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Freeze Run


Freeze_Run.zip (6 mb)Khác Game Maps:

Chào mừng trở lại với Fun World 2! Bây giờ với

Tải về (10 mb)

Một bộ sưu tập Mini-Games và đấu trường cho Mi

Tải về (6 mb)

Trò chơi đoán từ cổ điển hiện đang trong Minec

Tải về (1 mb)

Chào mừng bạn đến với Rainbow Runner, một mini-g

Tải về (286 kb)

Fun World là một công viên giải trí Minecraft với

Tải về (8 mb)

Lấy zombie của bạn và đua anh ta xuống theo dõi 1

Tải về (3 mb)

Đây là bản đồ thứ tư trong loạt bản đồ gam

Tải về (3 mb)

Bạn chơi như một bảo vệ mới được thuê và m

Tải về (12 mb)


Được phát hành 30.12.2021 bởi Delta Team