Bản đồ trò chơi cho Minecraft 1.15:

Bản đồ trò chơi cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 9 1.16.5 9 1.16.4 7 1.16.3 4 1.15.2 7 1.14.4 9 1.14.3 4 1.13.2 24 1.13.1 5 1.13 5 1.12.2 27 1.12.1 6 1.12 9 1.11.2 13 1.11 5 1.10.2 12 1.10 2 1.9.4 3 1.9.2 13 1.9 14 1.8.8 19 1.8.7 4 1.8.3 2 1.8.1 3 1.8 20 1.7 3 1.6.4 5 1.5.2 3 1.3.2 3 1.2.5 4

Tải về Pixel Party 2 cho Minecraft 1.15

Pixel Party 2 1.1.2

Pixel Party đã trở lại! Nhưng lần này, tuyết rơi nhiều hơn trước đảo Một, nhiều minigame độc ​​đáo và rất nhiều niềm vui. Không có cách nào tốt hơn để ăn mừng ......

v1.15 3 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ trò chơi cho Minecraft 1.15:

Pixel Party đã trở lại! Nhưng lần này, tuyết rơ

Tải về (3 mb)