Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.7.10:

Bản đồ kinh dị cho Minecraft by version:

1.12.2 49 1.12 12 1.8 11 1.11.2 10 1.10.2 8 1.8.8 8 1.14.3 8 1.14.4 8 1.12.1 6 1.8.9 4 1.14.2 4 1.9.4 3 1.13.2 3 1.14 3 1.11 2 1.9 2 1.9.2 2 1.8.1 2 1.7.10 2 1.13 2 1.13.1 2 1.10 1 1.8.4 1 1.8.6 1 1.8.3 1 1.12.1 1 1.14.1 1 1.15.2 1

Tải về The House of SIlences cho Minecraft 1.7.10

The House of SIlences

Một ngôi nhà cô đơn ở giữa rừng. Một câu chuyện đen tối bao quanh nó. Bạn có dám vào và biết sự thật ...? Bản đồ này có một câu chuyện với hai kết thúc. ......

v1.7.10 Tải về (3 mb)
Tải về Darker Depths cho Minecraft 1.7.10

Darker Depths

Bạn là một nạn nhân của một tai nạn chèo thuyền một vài năm sau một cuộc chiến tranh lớn. Bạn rửa trên một hòn đảo, với một bunker được đặt thuận tiện từ chiến tranh....

v1.7.10 Tải về (23 mb)

Phổ biến Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.7.10:

Một ngôi nhà cô đơn ở giữa rừng. Một câu chu

Tải về (3 mb)

Bạn là một nạn nhân của một tai nạn chèo thuy

Tải về (23 mb)