Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.9.2:

Bản đồ kinh dị cho Minecraft by version:

1.12.2 49 1.12 12 1.8 11 1.11.2 10 1.10.2 8 1.8.8 8 1.14.3 8 1.14.4 8 1.12.1 6 1.8.9 4 1.14.2 4 1.9.4 3 1.13.2 3 1.14 3 1.11 2 1.9 2 1.9.2 2 1.8.1 2 1.7.10 2 1.13 2 1.13.1 2 1.10 1 1.8.4 1 1.8.6 1 1.8.3 1 1.12.1 1 1.14.1 1 1.15.2 1

Tải về Confused cho Minecraft 1.9.2

Confused

Điều tra căn nhà của người bạn đã chết của bạn, không ai có thể ở đó, đúng không?...

v1.9.2 Tải về (8 mb)
Tải về Corridor cho Minecraft 1.9.2

Corridor

Bạn sẽ không thấy nó đến ......

v1.9.2 Tải về (13 mb)

Phổ biến Bản đồ kinh dị cho Minecraft 1.9.2:

Bạn sẽ không thấy nó đến ...

Tải về (13 mb)

Điều tra căn nhà của người bạn đã chết của

Tải về (8 mb)