Last Jump Hero

cho Minecarft v1.3.2 852 views

Tải về Last Jump Hero cho Minecraft 1.3.2

Thông tin bản đồ:
Lần nhảy anh hùng cuối cùng là bản đồ Park 'Jump' nhảy cho minecraft. Bạn có thể chơi bản đồ này với tối đa ba người chơi. Thời gian chơi hiện tại khoảng 1 giờ 30 phút.

Có 5 thế giới để hoàn thành, với mỗi thế giới có 5 cấp độ khác nhau.

Thế giới I: Xanh lục Rừng
Thế giới II: Sa mạc Hills
Thế giới III: Biển dung nham
Thế giới IV: Địa ngục
Thế giới V: Vào cuối

Đoạn giới thiệu:
http://www.youtube.com/watch?v=l1vPc7xZimU

Phần tiếp theo
Đã chơi bản đồ? Hãy thử phần tiếp theo đặc biệt: Last Jump Hero: Thế giới thứ sáu .

Tải về bản đồ Last Jump Hero


Adventure map.rar (357 kb)Bản đồ bởi Mehlie:

Last Jump Hero: Thế giới thứ sáu là sự tiếp nố

Tải về (330 kb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)

Tìm kiếm một thiên đường của Parkour? Đừng nh

Tải về (9 mb)


Được phát hành 29.07.2012 bởi Mehlie