War Room

cho Minecarft v1.17.1 196 views

Tải về War Room cho Minecraft 1.17.1

Bản đồ nhỏ (Bản đồ có thể được hoàn thành sau một giờ) với 3 thử thách khác nhau. Những thử thách nào đang chờ đợi bạn trên bản đồ? Tìm hiểu trong phòng Chiến tranh! Bạn có thể vượt qua cả 3 thử thách? Chúc bạn may mắn và chơi tốt!

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trên bản đồ - hãy cho tôi biết qua thư!

Và cũng rất cảm ơn TheBlueMan003 đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tạo bản đồ!

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ War Room


minecraftmaps.com-War_room.zip (8 mb)Khác Variety Maps:

Minigame Game Show là một loạt các Mini Games hay và

Tải về (14 mb)

Bản đồ hỗn hợp! Có 5 Cấp độ: Parkour, Mê cun

Tải về (13 mb)

Chào mừng bạn đến với Minigame vàng! Có 8 miniga

Tải về (6 mb)

Tôi tạo bản đồ này để thực hành chạy tốc

Tải về (166 mb)

Chào mừng bạn sẽ cứu làng của bạn. Trên bản

Tải về (61 mb)

Kiểm tra kỹ năng của bạn với bản đồ được

Tải về (4 mb)

Bạn không biết nên chơi chế độ trò chơi nào?

Tải về (44 mb)

Nếu bạn thích tất cả các màu sắc của cầu v�

Tải về (48 mb)


Được phát hành 20.10.2021 bởi Spooky NG