Bản đồ sáng tạo cho Minecraft 1.17:

Bản đồ sáng tạo cho Phiên bản Minecraft:

1.18.2 2 1.18.1 5 1.17.1 4 1.17 2 1.16.5 4 1.16.4 3 1.16.2 2 1.16.1 4 1.16 1 1.14.4 3 1.14.3 2 1.14.2 1 1.13.2 5 1.13.1 1 1.13 1 1.12.2 24 1.12.1 1 1.12 2 1.11.2 4 1.11 2 1.10.2 6 1.9 2 1.8.9 6 1.8.3 1 1.8.1 1 1.8 17 1.7.10 3 1.7.2 4 1.7 2

Tải về Asus PC cho Minecraft 1.17

Asus PC 1.1

Vào bên trong và khám phá bên trong một chiếc máy tính hiện đại trông như thế nào. Mỗi khối là 2mm!...

v1.17 10 mb Đọc thêm →
Tải về Statue of Liberty cho Minecraft 1.17

Statue of Liberty 11.0

Tái hiện tỷ lệ 1: 1 về Tượng Nữ thần Tự do ở New York, Mỹ. Được làm từ khối đồng....

v1.17 676 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ sáng tạo cho Minecraft 1.17:

Tái hiện tỷ lệ 1: 1 về Tượng Nữ thần Tự do

Tải về (676 kb)

Vào bên trong và khám phá bên trong một chiếc máy

Tải về (10 mb)