Buttons X: Life in Chunks 1.0

cho Minecarft v1.20.1 48 views

Tải về Buttons X: Life in Chunks 1.0 cho Minecraft 1.20.1

Xin chào! Drag0n_Tamer đã trở lại vì anh ấy cảm thấy thích điều đó. Dù sao thì đây là Tìm nút của tôi và một người khác. Vì vậy, hãy vui vẻ, đừng bị troll và những thứ tương tự. 

Đó sẽ là một cuộc hành trình, đó là tất cả những gì tôi đang nói. Hãy vui vẻ tránh troll. (Đây là lần tải lên phụ vì tệp kia có một vài lỗi trên thế giới)

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Buttons X: Life in Chunks 1.0


Buttons_X_Life_in_Chunks.zip (7 mb)Khác Finding Maps:

Bản đồ câu đố này có 9 phòng thử nghiệm đ�

Tải về (961 kb)

Bạn có thể đánh bại tất cả 77 cấp độ, nh�

Tải về (2 mb)

Bản đồ Find the Button mới với 15 cấp độ!

Tải về (3 mb)

Thức ăn gia súc là một bản đồ câu đố nhằm

Tải về (778 kb)

Đây là một cấp độ 15 thách thức tìm thấy b�

Tải về (5 mb)

Tên nói tất cả mọi thứ .... tìm TNT là một b�

Tải về (2 mb)

Một khó khăn tìm thấy bản đồ nút được thi�

Tải về (7 mb)

Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm thấ

Tải về (7 kb)


Được phát hành 25.06.2024 bởi Drag0n_Tamer & Keikion