Find the Button: Evolved

cho Minecarft v1.9

Tải về Find the Button: Evolved cho Minecraft 1.9

Có 9 cấp độ, bạn phải tìm tất cả các nút!

Đơn giản phải không?

Quy tắc

 • Không sử dụng cheats hoặc lỗi
 • Không thay đổi chế độ trò chơi
 • Không thay đổi độ khó thành chế độ hòa bình
 • Không phá vỡ khối
 • Vui chơi!
 • Tải về bản đồ Find the Button: Evolved


  Find_the_Button_Evolved.zip (592 kb)


  Khác Finding Maps:

  Bản đồ câu đố này có 9 phòng thử nghiệm đ�

  Tải về (961 kb)

  Bạn có thể đánh bại tất cả 77 cấp độ, nh�

  Tải về (2 mb)

  Bản đồ Find the Button mới với 15 cấp độ!

  Tải về (3 mb)

  Thức ăn gia súc là một bản đồ câu đố nhằm

  Tải về (778 kb)

  Đây là một cấp độ 15 thách thức tìm thấy b�

  Tải về (5 mb)

  Tên nói tất cả mọi thứ .... tìm TNT là một b�

  Tải về (2 mb)

  Một khó khăn tìm thấy bản đồ nút được thi�

  Tải về (7 mb)

  Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm thấ

  Tải về (7 kb)


  Được phát hành 11.02.2017 bởi Devoid3323