Tìm bản đồ cho Minecraft 1.8.8:

Tìm bản đồ cho Minecraft by version:

1.12.2 71 1.10.2 36 1.11.2 27 1.12 19 1.13.2 18 1.10 14 1.14.4 14 1.9.4 10 1.11 7 1.13.1 6 1.8.8 5 1.13 4 1.12.1 4 1.9 4 1.14.2 4 1.14.3 4 1.8 3 1.8.9 2 1.9.2 2 1.14.1 2 1.15.2 2 1.10.1 1 1.7 1 1.14 1

Tải về Seek the Button cho Minecraft 1.8.8

Seek the Button

Bạn có thể tìm thấy nút trong 10 cấp độ độc đáo này không?...

v1.8.8 Tải về (34 mb)
Tải về Button Hunt cho Minecraft 1.8.8

Button Hunt

Bản đồ này có 5 cấp độ mà bạn phải nhấn nút để tiếp tục đến cấp độ tiếp theo. Đó là một bản đồ ngắn, nhưng một số cấp độ khá hợp lý....

v1.8.8 Tải về (3 mb)
Tải về Buttons 2: Xmas cho Minecraft 1.8.8

Buttons 2: Xmas 1.1

Phần tiếp theo của Buttons! Chỉ bản đồ này lớn hơn, khó hơn và nhiều hơn nữa là Giáng sinh-y!...

v1.8.8 Tải về (633 kb)
Tải về Buttons cho Minecraft 1.8.8

Buttons

Nút! Bản đồ câu đố nút-tastic!...

v1.8.8 Tải về (603 kb)
Tải về Button Pusher cho Minecraft 1.8.8

Button Pusher

Một trò chơi đơn giản để tìm nút. Nó có thể không đơn giản như bạn nghĩ!...

v1.8.8 Tải về (704 kb)

Phổ biến Tìm bản đồ cho Minecraft 1.8.8:

Phần tiếp theo của Buttons! Chỉ bản đồ này l�

Tải về (633 kb)

Bạn có thể tìm thấy nút trong 10 cấp độ độc

Tải về (34 mb)

Bản đồ này có 5 cấp độ mà bạn phải nhấn n

Tải về (3 mb)

Nút! Bản đồ câu đố nút-tastic!

Tải về (603 kb)