Tìm bản đồ cho Minecraft 1.8.9:

Tìm bản đồ cho Minecraft by version:

1.12.2 71 1.10.2 36 1.11.2 27 1.12 19 1.13.2 18 1.10 14 1.14.4 14 1.9.4 10 1.11 7 1.13.1 6 1.8.8 5 1.13 4 1.12.1 4 1.9 4 1.14.2 4 1.14.3 4 1.8 3 1.8.9 2 1.9.2 2 1.14.1 2 1.15.2 2 1.10.1 1 1.7 1 1.14 1

Tải về 60 Seconds cho Minecraft 1.8.9

60 Seconds

Trong bản đồ này, bạn chỉ có 60 giây để tìm và đẩy tất cả các nút được tìm thấy trong mỗi cấp độ....

v1.8.9 Tải về (659 kb)
Tải về Find the Button: Biomes Edition cho Minecraft 1.8.9

Find the Button: Biomes Edition

Bản đồ Find the Button này có tổng cộng 10 cấp độ tìm kiếm nút ấn tượng. Bản đồ này khá khó chuẩn bị cho một thử thách....

v1.8.9 Tải về (7 kb)

Phổ biến Tìm bản đồ cho Minecraft 1.8.9:

Bản đồ Find the Button này có tổng cộng 10 cấp

Tải về (7 kb)

Trong bản đồ này, bạn chỉ có 60 giây để tìm

Tải về (659 kb)