Biome Parkours 1.0

cho Minecarft v1.20 19 views

Tải về Biome Parkours 1.0 cho Minecraft 1.20

Khi thực hiện cuộc hành trình, bạn có thể tìm thấy tổng cộng 20 viên kim cương bí mật!chúc may mắn và vui vẻ.

Tất cả bởi: AlphaOmega08

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Biome Parkours 1.0


Biome_Parkour_1.20.6.zip (7 mb)Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 19.05.2024 bởi AlphaOmega08