Biome Run Remix 1.0

cho Minecarft v1.20.4 56 views

Tải về Biome Run Remix 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Biome Run Remix

Vượt qua 8 cấp độ theo chủ đề quần xã khác nhau!

Mở khóa cấp độ bí mật bằng cách tìm các mã nằm rải rác trên bản đồ.

Bản đồ này được tạo ra trong một sự kiện kéo dài 1 giờ, trong đó 8 đội gồm 2 người đều nhận được một dải quần xã để xây dựng.

Các cấp độ sau đó được tôi và Rajdi làm lại, mặc dù Các cấp độ ban đầu vẫn có thể được truy cập bên trong bản đồ.

Biome Run Remix Chạy qua 8 cấp độ theo chủ đề sinh học khác nhau! Mở khóa cấp độ bí mật bằng cách tìm các mã nằm rải rác xung quanh ...https://x.com/supersette77https://discord.gg/j4kRYPnhttps://www.supersette.com/
Biome Run Remix Chạy qua 8 cấp độ theo chủ đề sinh học khác nhau! Mở khóa cấp độ bí mật bằng cách tìm các mã nằm rải rác xung quanh ...https://x.com/supersette77https://discord.gg/j4kRYPnhttps://www.supersette.com/
Biome Run Remix Chạy qua 8 cấp độ theo chủ đề sinh học khác nhau! Mở khóa cấp độ bí mật bằng cách tìm các mã nằm rải rác xung quanh ...https://x.com/supersette77https://discord.gg/j4kRYPnhttps://www.supersette.com/

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Biome Run Remix 1.0


Biome_Run_Remix.zip (35 mb)Bản đồ bởi Supersette:

Chào mừng đến với Cuộc đua rạn san hô! Parkour

Tải về (23 mb)

Nhảy lên ngựa và chạy đua qua một thành phố th

Tải về (19 mb)

Thông tin bản đồ

Tải về (42 mb)

Nhảy từ nền tảng này sang nền tảng khác, và �

Tải về (771 kb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 4.06.2024 bởi Supersette