Colored Parkour

cho Minecarft v1.17.1 827 views

Tải về Colored Parkour cho Minecraft 1.17.1

Minecraft parkour cho 1.17.1. Kiểm tra Kỹ năng của bạn!

QUY TẮC:

1. Không sử dụng gian lận.
2. Không phá vỡ các khối.
3. Chơi trong hòa bình.

Khả năng tương thích với nhiều người chơi


Tải về bản đồ Colored Parkour


minecraftmaps.com-Colored_Parkour.zip (9 mb)Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 6.12.2021 bởi Ewron1212