CrowinCrow Parkour

cho Minecarft v1.14.4 333 views

Tải về CrowinCrow Parkour cho Minecraft 1.14.4

Trong bản đồ này có 5 cấp độ 4 cấp độ

Trong phần mô tả tôi chỉ có bốn hình ảnh với các cấp độ nếu bạn muốn tìm hiểu cách nhìn cuối cùng, sau đó lấy bản đồ và tìm hiểu.

Nếu bạn thích nó thì hãy đăng ký Kênh Youtube của tôi (tôi sẽ rất vui) :)

Video về bản đồ này sẽ đến sớm ...

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ CrowinCrow Parkour


CrowinCrow_Parkour.zip (2 mb)Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 26.07.2020 bởi CrowinCrow