Don't Touch The Ground 1.0

cho Minecarft v1.19 43 views

Tải về Don't Touch The Ground 1.0 cho Minecraft 1.19

Hãy giúp nhà thiết kế tiếp tục công việc tuyệt vời bằng cách nhấp vào liên kết này rồi bỏ qua quảng cáo: Bấm vào đây

Hãy tự mình vượt qua 25 cấp độcủa parkour khó. Các cấp độ bao gồm parkour dạng tấm, parkour hàng rào, parkour bậc thang, parkour trên băng, parkour tường, parkour cửa  và nhiều cấp độ khác. Ở mỗi cấp độ là một điểm kiểm tra. Bạn sẽ tham gia chứ?

Album: DasCraft

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Don't Touch The Ground 1.0


Dont_Touch_The_Ground.zip (3 mb)Bản đồ bởi Das_Skou:

Bạn được mời điều tra một hòn đảo của nh�

Tải về (112 mb)

Bạn đang ở trung tâm của một mê cung khổng lồ

Tải về (3 mb)

Das_Skou giới thiệu: 8 cấp độ parkour khó khác! B

Tải về (2 mb)

6 cấp độ khó khăn đang chờ bạn khám phá chúng

Tải về (2 mb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 28.06.2022 bởi Das_Skou