Hard Parkour

cho Minecarft v1.12.1 479 views

Tải về Hard Parkour cho Minecraft 1.12.1

Mục tiêu của bạn sẽ là trải qua và hoàn thành từng cái một trong 10 cấp độ parkour cứng.

Hãy nhớ rằng mỗi cấp độ khó hơn cấp độ trước.

Nhưng đừng từ bỏ, tất cả các cấp được kiểm tra và 100% có thể

Tải về bản đồ Hard Parkour


Hard_Parkour_1.12.zip (674 kb)Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 23.06.2018 bởi Aurigas, xRacsO_