Mega Parkour Irregular Non-Convex Rhombicosidodecahedron Mini 2 1.0

cho Minecarft v1.20.4 28 views

Tải về Mega Parkour Irregular Non-Convex Rhombicosidodecahedron Mini 2 1.0 cho Minecraft 1.20.4

Công viên hoặc bản đồ tốt nhất từng được tạo ra! Công viên hoặc bản đồ này có mọi thứ đã sẵn sàng ở mọi công viên hoặc bản đồ khác!

Chạy qua:
-Bomes
-Bolcks

Nhảy để đến:
-Plattforms
-Sliam chặn

Một bản ghi từ được ghi lại!!!!!

Vui lòng chơi trên đúng phiên bản!
Nếu bạn đang chơi trên nhiều người chơi, bạn có thể nhận gói tài nguyên tại đây:

Công viên hoặc bản đồ tốt nhất từng được tạo ra! Công viên hoặc bản đồ này có tất cả mọi thứ đã sẵn sàng ở mọi công viên hoặc bản đồ khác! Chạy qua: -Bomes-BolcksJump ...https://drive.google.com/file/d/19UbrjLJbHP3rx3ZjrNwSgqhWAwWE9Fs_/view?usp=sharing

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Mega Parkour Irregular Non-Convex Rhombicosidodecahedron Mini 2 1.0


Mega_Parkour_Irregular_1.20.4.zip (47 mb)Bản đồ bởi TheWorfer27:

Hoán đổi giữa hai nhân vật cùng một lúc để g

Tải về (21 mb)

Giải câu đố để đánh bại phù thủy bị nguy�

Tải về (44 mb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 19.05.2024 bởi TheWorfer27