Perfect Parkour

cho Minecarft v1.16.4 300 views

Tải về Perfect Parkour cho Minecraft 1.16.4

Bản đồ Parkour chiến thuật với nhiều cấp độ và thử thách nhiều tiến độ.

Tính năng

30 -60 phút chơi
32 cấp độ
Khối hiệu ứng đặc biệt
Hệ thống điểm kiểm soát
8 Tùy chọn cho điểm xuất phát
Tiến trình nhiều cấp độ

Tín dụng

Được thực hiện bởi Royugen

Vui lòng không phân phối lại nội dung này ở nơi khác mà không được phép.

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ Perfect Parkour


Perfect_Parkour_by_Royugen.zip (1 mb)Bản đồ bởi Royugen:

Một cuộc phiêu lưu để bảo vệ Casino Piglin kh�

Tải về (2 mb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 10.06.2021 bởi Royugen