PogJump

cho Minecarft v1.18 600 views

Tải về PogJump cho Minecraft 1.18

PogJump là một bản đồ parkour nhỏ có 16 cấp độ. 3 cấp độ cuối cùng là khó nhất. Chúc bạn may mắn trên hành trình.

Mọi cài đặt đều được phép. Bạn nên chơi với 1.18.

Các lệnh: TheP8 | Tòa nhà: Vankkeri

Ảnh chụp màn hình


Tải về bản đồ PogJump


minecraftmaps.com-PogJump_1.18.zip (8 mb)Bản đồ bởi TheP8:

PogDrop là một bản đồ nhỏ giọt, có 20 cấp đ�

Tải về (8 mb)

PogGames là một bản đồ đa dạng, có 9 trò chơi:

Tải về (21 mb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 6.12.2021 bởi TheP8