Relief Parkour

cho Minecarft v1.9.2 375 views

Tải về Relief Parkour cho Minecraft 1.9.2

Parkour cứu trợ là một bản đồ với 18 giai đoạn với thang, vô hình, thanh sắt và nhiều loại khác nhau của parkour bao gồm.

Mục đích của bản đồ là để hoàn thành nó với càng ít người chết càng tốt. Có một cái chết truy cập bên phải để xem cái chết của bạn với.

Những điều duy nhất cần nhớ là đất sét đỏ giết bạn, khối vàng đặt trạm kiểm soát của bạn và khối kim cương là kết thúc của cấp.

Ngoài ra, tôi hy vọng bạn thích bản đồ và xếp hạng nếu bạn thích nó.

Cảm ơn và tôi sẽ gặp bạn trong bản đồ tiếp theo!

Ảnh chụp màn hình

Tải về bản đồ Relief Parkour


Relief_Parkour.zip (622 kb)Bản đồ bởi MrLockhartHD:

iParkour là một bản đồ parkour được dần dần

Tải về (379 kb)

Bản đồ này có 4 cấp độ parkour, nơi bạn đang

Tải về (431 kb)

ParkourFTW là một bản đồ với nhiều tính năng t

Tải về (447 kb)

Xây dựng lại bản dựng là bản đồ Câu đố y�

Tải về (478 kb)

Khác Parkour Maps:

Assassin Creep là bản đồ Parkour mở theo phong cách

Tải về (5 mb)

Tiến bộ từ Parkour rất dễ đến khá khó khăn,

Tải về (621 kb)

Jump 'n' Chạy bản đồ parkour cho minecraft, cho tối

Tải về (357 kb)

Bạn thức dậy bên trong một hòn đảo giống như

Tải về (582 kb)

Một bản đồ đưa bạn đến không gian nơi bạn

Tải về (5 mb)

Parkour trong Minecraft. Theo nghĩa đen. Parkour trong Min

Tải về (3 mb)

40 Jumps là một bản đồ parkour đơn chơi đầy th

Tải về (1 mb)

Đây là một bản đồ parkour khó khăn, đó là KH�

Tải về (9 mb)


Được phát hành 26.05.2016 bởi MrLockhartHD