Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.16.3:

Bản đồ câu đố cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 13 1.17 7 1.16.5 27 1.16.4 17 1.16.3 6 1.16.1 9 1.15.2 27 1.15 5 1.14.4 41 1.14.2 9 1.14 15 1.13.2 50 1.13 12 1.12.2 132 1.12.1 7 1.12 26 1.11.2 54 1.11 14 1.10.2 82 1.10 24 1.9.4 19 1.9.2 21 1.9 31 1.8.9 18 1.8.8 21 1.8.7 11 1.8.4 7 1.8 29 1.7 13 1.2.5 5

Tải về The Power of Words cho Minecraft 1.16.3

The Power of Words

Chào mừng bạn đến với SỨC MẠNH CỦA TỪ, một bản đồ nơi bạn phải giải các câu đố để tìm mật khẩu....

v1.16.3 9 mb Đọc thêm →
Tải về The Craft II cho Minecraft 1.16.3

The Craft II

Giải các câu đố phức tạp để cố gắng kiếm được số tiền thuê mà bạn xứng đáng!...

v1.16.3 2 mb Đọc thêm →
Tải về Miscommunications cho Minecraft 1.16.3

Miscommunications

"Nếu bạn không ghét nhau chỉ một chút nữa sau khi chơi bản đồ này, bạn đang làm sai."...

v1.16.3 25 mb Đọc thêm →
Tải về The Box Factory cho Minecraft 1.16.3

The Box Factory

Bản đồ câu đố 2D nơi bạn cần đặt các hộp vào đúng vị trí....

v1.16.3 8 mb Đọc thêm →
Tải về Unfair Simulation cho Minecraft 1.16.3

Unfair Simulation

Một bản đồ không công bằng, nhưng đó là một mô phỏng....

v1.16.3 3 mb Đọc thêm →
Tải về The Kitatcho Laboratories - Chapter 1 (Reboot) cho Minecraft 1.16.3

The Kitatcho Laboratories - Chapter 1 (Reboot)

Chào mừng đến với Phòng thí nghiệm Kitatcho! Một cơ sở nghiên cứu khoa học được xây dựng với mục đích rõ ràng là kiểm tra chức năng nhận thức và kỹ năng giải quyết vấn đề! ......

v1.16.3 67 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.16.3:

Giải các câu đố phức tạp để cố gắng kiếm

Tải về (2 mb)

"Nếu bạn không ghét nhau chỉ một chút nữa sau k

Tải về (25 mb)

Chào mừng bạn đến với SỨC MẠNH CỦA TỪ, m�

Tải về (9 mb)

Một bản đồ không công bằng, nhưng đó là một

Tải về (3 mb)