Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.18.1:

Bản đồ câu đố cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 13 1.17 7 1.16.5 27 1.16.4 17 1.16.3 6 1.16.1 9 1.15.2 27 1.14.4 41 1.14.3 5 1.14.2 9 1.14 15 1.13.2 50 1.13 12 1.12.2 132 1.12.1 7 1.12 26 1.11.2 54 1.11 14 1.10.2 82 1.10 24 1.9.4 19 1.9.2 21 1.9 31 1.8.9 18 1.8.8 21 1.8.7 11 1.8.4 7 1.8 29 1.7 13 1.2.5 5

Tải về Aseptic cho Minecraft 1.18.1

Aseptic

Kết thúc cuộc điều tra đưa bạn đến một không gian đặc biệt, nơi những hành lang được quét vôi trắng che phủ những mảnh vỡ của thực tế. Không có gì ngoài trí thông minh của bạn và một ghi chú ....

v1.18.1 4 mb Đọc thêm →
Tải về Chamber Run cho Minecraft 1.18.1

Chamber Run

Chamber Run là một Bản đồ Parkour / Puzzle rất nhanh theo kiểu cổng thông tin. Thoạt nghe có vẻ khá dễ thương, nhưng bạn sẽ cần một số kỹ năng để có thể bị lừa ......

v1.18.1 1 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.18.1:

Kết thúc cuộc điều tra đưa bạn đến một khô

Tải về (4 mb)

Chamber Run là một Bản đồ Parkour / Puzzle rất nha

Tải về (1 mb)