Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.8.4:

Bản đồ câu đố cho Phiên bản Minecraft:

1.18.2 6 1.18.1 9 1.17.1 13 1.17 7 1.16.5 28 1.16.4 17 1.16.3 6 1.16.1 10 1.15.2 27 1.14.4 41 1.14.2 9 1.14 15 1.13.2 50 1.13 12 1.12.2 132 1.12.1 7 1.12 26 1.11.2 54 1.11 14 1.10.2 82 1.10 24 1.9.4 19 1.9.2 21 1.9 31 1.8.9 18 1.8.8 21 1.8.7 11 1.8.4 7 1.8 29 1.7 13

Tải về Ignorant cho Minecraft 1.8.4

Ignorant

Ignorant là một Minecraft Puzzle Puzzle Map mà sẽ kiểm tra khả năng của bạn để suy nghĩ một cách khôn ngoan và để giải quyết các câu đố....

v1.8.4 537 kb Đọc thêm →
Tải về Puzzle Levelz cho Minecraft 1.8.4

Puzzle Levelz

Đây là một bản đồ câu đố với 16 vòng khác nhau....

v1.8.4 313 kb Đọc thêm →
Tải về The Box 2 cho Minecraft 1.8.4

The Box 2

Hộp trở lại, với 15 hộp hoàn toàn khác nhau!...

v1.8.4 212 kb Đọc thêm →
Tải về Door X cho Minecraft 1.8.4

Door X 1.07

10 cửa, 10 câu đố. Bạn có thể đi bao xa? Bản đồ phần tiếp theo - Cửa thứ chín....

v1.8.4 2 mb Đọc thêm →
Tải về The Box cho Minecraft 1.8.4

The Box

10 hộp nhỏ bên trong 1 hộp lớn. Tôi đã quên đề cập đến bạn phải cố gắng và nhận ra mà không chết?...

v1.8.4 197 kb Đọc thêm →
Tải về The Mystery of Arcadia Dungeon cho Minecraft 1.8.4

The Mystery of Arcadia Dungeon 1.2

Đây là một bản đồ thử thách được đặt trong một dungeon. Bạn làm việc theo cách của bạn thông qua các phòng giải quyết các câu đố và chiến đấu mobs tùy chỉnh....

v1.8.4 2 mb Đọc thêm →
Tải về The Ninth Door cho Minecraft 1.8.4

The Ninth Door 1.31

Chín phòng. Chín câu đố. Làm thế nào đến nay bạn có thể làm cho nó? (Người chơi đơn.)...

v1.8.4 4 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ câu đố cho Minecraft 1.8.4:

10 cửa, 10 câu đố. Bạn có thể đi bao xa? Bản �

Tải về (2 mb)

Hộp trở lại, với 15 hộp hoàn toàn khác nhau!

Tải về (212 kb)

Chín phòng. Chín câu đố. Làm thế nào đến nay b

Tải về (4 mb)

10 hộp nhỏ bên trong 1 hộp lớn. Tôi đã quên đ�

Tải về (197 kb)