Bản đồ mới nhất cho Minecraft 1.9.1:

Minecraft 1.9.1 Bản đồ bởi Thể loại:

Parkour Maps 1 Game Maps 1

Tải về Greek Dynamite cho Minecraft 1.9.1

Greek Dynamite

Một khóa học parkour được thiết lập trong một môi trường kiến ​​trúc theo chủ đề Hy Lạp thẩm mỹ. Do đó tên, nhảy của bạn sẽ đạt được một cú đá nổ như ......

v1.9.1 3 mb Đọc thêm →
Tải về Ultimate Briefcase cho Minecraft 1.9.1

Ultimate Briefcase

Ultimate Briefcase là một bản đồ minigame cho một người chơi! Nó có thể được chơi trong phiên bản 1.9.1-pre3 hoặc cao hơn!...

v1.9.1 953 kb Đọc thêm →

Bản đồ phổ biến cho Minecraft 1.9.1:

Ultimate Briefcase là một bản đồ minigame cho một

Tải về (953 kb)

Một khóa học parkour được thiết lập trong một

Tải về (3 mb)