Bản đồ mới nhất cho Minecraft 1.9.3:

Minecraft 1.9.3 Bản đồ bởi Thể loại:

Parkour Maps 3

Tải về RAGE, I mean easy parkour cho Minecraft 1.9.3

RAGE, I mean easy parkour 1.1

RAGE - Tôi có nghĩa là parkour dễ dàng, là một bản đồ về việc thông qua * parkour dễ dàng *....

v1.9.3 1 mb Đọc thêm →
Tải về Iceboat cho Minecraft 1.9.3

Iceboat 1.1

Mục tiêu của bản đồ này là đi trên một chiếc thuyền trên một con đường dài của băng và cố gắng không để rơi ra. Nó dần dần khó khăn khi bạn nhận được xa hơn về ......

v1.9.3 593 kb Đọc thêm →
Tải về Sprint Lab cho Minecraft 1.9.3

Sprint Lab

Một bản đồ parkour sáu cấp với một số thách thức khó khăn. Được tạo bởi Trò chơi Cootki....

v1.9.3 134 kb Đọc thêm →

Bản đồ phổ biến cho Minecraft 1.9.3:

Mục tiêu của bản đồ này là đi trên một chi�

Tải về (593 kb)

RAGE - Tôi có nghĩa là parkour dễ dàng, là một b�

Tải về (1 mb)

Một bản đồ parkour sáu cấp với một số thách

Tải về (134 kb)