Bản đồ nhà cho Minecraft 1.11:

Bản đồ nhà cho Phiên bản Minecraft:

1.19.2 1 1.18.2 2 1.17.1 8 1.16.5 6 1.16.4 3 1.16.3 1 1.16.1 2 1.15.2 1 1.14.4 5 1.14.3 1 1.14.1 1 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 2 1.12.2 7 1.12 1 1.11.2 1 1.11 1 1.8 8 1.7.10 1

Tải về Modern House cho Minecraft 1.11

Modern House

Nhà hiện đại là một ngôi nhà có kích thước hợp lý nằm ở Savanna. Bản đồ đầu tiên của tôi cho Minecraft 1.11, Hy vọng bạn sẽ thích!...

v1.11 4 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ nhà cho Minecraft 1.11:

Nhà hiện đại là một ngôi nhà có kích thước h

Tải về (4 mb)