Bản đồ nhà cho Minecraft 1.16.1:

Bản đồ nhà cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 5 1.16.5 5 1.16.4 3 1.16.3 1 1.16.1 2 1.15.2 1 1.14.4 5 1.14.3 1 1.14.1 1 1.14 1 1.13.2 4 1.13.1 2 1.12.2 7 1.12 1 1.11.2 1 1.11 1 1.8 8 1.7.10 1

Tải về Medieval Mansion cho Minecraft 1.16.1

Medieval Mansion

Đó là một tòa nhà theo phong cách thời trung cổ, nửa huyền ảo, một dinh thự khổng lồ, được trang trí rất đẹp và ngăn nắp....

v1.16.1 11 mb Đọc thêm →
Tải về Crestworth Manor cho Minecraft 1.16.1

Crestworth Manor

Đây là ngôi nhà do tôi và bạn tôi tạo ra. Đây là một ngôi nhà cũ thuộc sở hữu của một gia đình với một bản chất đầy điềm xấu đằng sau nó....

v1.16.1 12 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ nhà cho Minecraft 1.16.1:

Đó là một tòa nhà theo phong cách thời trung cổ,

Tải về (11 mb)

Đây là ngôi nhà do tôi và bạn tôi tạo ra. Đây

Tải về (12 mb)