Bản đồ Parkour cho Minecraft 1.13.2:

Bản đồ Parkour cho Phiên bản Minecraft:

1.17.1 32 1.16.5 40 1.16.4 35 1.16.3 16 1.16.2 10 1.16.1 18 1.15.2 40 1.14.4 24 1.14 15 1.13.2 40 1.13.1 12 1.13 15 1.12.2 218 1.12.1 13 1.12 51 1.11.2 59 1.11 17 1.10.2 79 1.10 33 1.9.4 21 1.9.2 30 1.9 45 1.8.9 46 1.8.8 45 1.8.7 29 1.8.1 34 1.8 101 1.7 10 1.5.2 19 1.4.7 12

Tải về Blocky Parkour cho Minecraft 1.13.2

Blocky Parkour

Bạn có muốn kiểm tra kỹ năng parkour của bạn? Sau đó kiểm tra chúng trên Blocky Parkour!...

v1.13.2 17 mb Đọc thêm →
Tải về The Divine Jumps 2 cho Minecraft 1.13.2

The Divine Jumps 2

Hãy đến và nhảy, một mình hoặc nhiều người chơi trong bản đồ này và cố gắng ghi điểm cao nhất có thể!...

v1.13.2 11 mb Đọc thêm →
Tải về Biome Hoppers cho Minecraft 1.13.2

Biome Hoppers

Một bản đồ parkour tương đối ngắn nhưng đầy thách thức. Bản đồ này bao gồm 4 cấp độ với cảm giác và thiết kế độc đáo của riêng họ. Bạn có cho thách thức?...

v1.13.2 8 mb Đọc thêm →


Tải về Evil Parkour cho Minecraft 1.13.2

Evil Parkour

Một phần tiếp theo của Bản đồ Parkour Minecraft tồi tệ nhất. Ngoại trừ tệ hơn bao giờ hết!...

v1.13.2 815 kb Đọc thêm →
Tải về PARKOUR "2D" cho Minecraft 1.13.2

PARKOUR "2D"

Tôi đã xây dựng một bản đồ parkour theo phong cách "Half Hearth Race", nhưng đó chỉ là parkour....

v1.13.2 741 kb Đọc thêm →
Tải về Star Parkour cho Minecraft 1.13.2

Star Parkour

Star Parkour là bản đồ Parkour được tạo bởi Cosmic Creation Thái Lan! Nó có hơn 30 giai đoạn khác nhau, Tốt nhất cho nhiều người chơi!...

v1.13.2 8 mb Đọc thêm →
Tải về Simplistic Parkour 3 cho Minecraft 1.13.2

Simplistic Parkour 3

Chào. Nó đã trở lại. Bản đồ cuối cùng trong bộ ba Parkour Simplistic. Chúc may mắn....

v1.13.2 3 mb Đọc thêm →
Tải về Alternate Parkour cho Minecraft 1.13.2

Alternate Parkour

Sẽ ra sao nếu các khóa học parkour có hai cõi, một cõi sáng và một cõi tối. Đó là những gì bản đồ này đại diện....

v1.13.2 1 mb Đọc thêm →
Tải về Jumping Around the World cho Minecraft 1.13.2

Jumping Around the World

Nhảy qua chín cấp độ đầy đủ các khối đặc biệt và khu vực bí mật!...

v1.13.2 8 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ Parkour cho Minecraft 1.13.2:

Bạn có muốn kiểm tra kỹ năng parkour của bạn?

Tải về (17 mb)

Nhảy qua chín cấp độ đầy đủ các khối đặc

Tải về (8 mb)

Bản đồ chạy Parkour siêu chi tiết với gói tài

Tải về (7 mb)