Bản đồ Parkour cho Minecraft 1.9.2:

Bản đồ Parkour cho Phiên bản Minecraft:

1.19.3 21 1.19.2 22 1.19 21 1.18.2 18 1.18.1 17 1.17.1 34 1.16.5 41 1.16.4 35 1.16.3 17 1.16.1 18 1.15.2 40 1.14.4 24 1.14 15 1.13.2 40 1.13 15 1.12.2 218 1.12 51 1.11.2 59 1.11 17 1.10.2 79 1.10 33 1.9.4 21 1.9.2 30 1.9 45 1.8.9 46 1.8.8 45 1.8.7 29 1.8.1 34 1.8 101 1.5.2 19

Tải về RageQuit Parkour cho Minecraft 1.9.2

RageQuit Parkour

RageQuit Parkour là một bản đồ parkour Minecraft đầy thách thức bao gồm 20 cấp độ....

v1.9.2 12 mb Đọc thêm →
Tải về Balance Beams cho Minecraft 1.9.2

Balance Beams

Balance Beams là một bản đồ parkour độc đáo giới thiệu cơ chế cân bằng. Thay vì chỉ đi qua mọi thứ bình thường, bạn sẽ phải ......

v1.9.2 3 mb Đọc thêm →
Tải về Relief Parkour cho Minecraft 1.9.2

Relief Parkour

Bản đồ này chứa nhiều cấp độ khác nhau, gặp khó khăn. Có 18 cấp độ parkour có hầu hết các yếu tố của parkour trong đó....

v1.9.2 622 kb Đọc thêm →
Tải về Verticity cho Minecraft 1.9.2

Verticity

Verticity là bản đồ parkour cao 249 khối. Mục tiêu của bạn là để có được từ dưới cùng của ống lớn để các khối kim cương ở đầu trang....

v1.9.2 658 kb Đọc thêm →
Tải về Are You a Ninja? 1 cho Minecraft 1.9.2

Are You a Ninja? 1

Đây là bản đồ parkour đầu tiên được tạo bởi nhóm xây dựng mới của chúng tôi: CrazyBuilders....

v1.9.2 940 kb Đọc thêm →
Tải về Memory Parkour cho Minecraft 1.9.2

Memory Parkour

Đó là thời gian để đặt cả hai bộ nhớ của bạn và kỹ năng parkour để kiểm tra!...

v1.9.2 714 kb Đọc thêm →
Tải về Run From The Clock cho Minecraft 1.9.2

Run From The Clock

Bản đồ này có 4 cấp độ parkour, nơi bạn đang chạy đua với đồng hồ. Thanh XP của bạn là bộ hẹn giờ và bạn nhận được 120 giây cho mỗi cấp độ....

v1.9.2 431 kb Đọc thêm →
Tải về Stuck to the Ceiling cho Minecraft 1.9.2

Stuck to the Ceiling

Đừng nổi lên trong bản đồ bay lên dưới khối dễ dàng thách thức này!...

v1.9.2 521 kb Đọc thêm →
Tải về Elytra Parkour cho Minecraft 1.9.2

Elytra Parkour

Sau 10 tỷ năm trong việc thực hiện, lệnh chặn các bề mặt Elytra Parkour chuyên sâu....

v1.9.2 3 mb Đọc thêm →
Tải về Planetarium cho Minecraft 1.9.2

Planetarium

Bạn có nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để nhảy theo cách của bạn trên tất cả tám hành tinh trong hệ mặt trời?...

v1.9.2 649 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ Parkour cho Minecraft 1.9.2:

Tìm kiếm một Paradise of Parkour? Trên bầu trời? S

Tải về (4 mb)

RageQuit Parkour là một bản đồ parkour Minecraft đ�

Tải về (12 mb)

Balance Beams là một bản đồ parkour độc đáo gi�

Tải về (3 mb)