Bản đồ PVP cho Minecraft 1.13.1:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.4 3 1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về Ultimate Spleef Arena 5000 cho Minecraft 1.13.1

Ultimate Spleef Arena 5000

Đó là spleef cổ điển, với một twist! Thay vì các lớp tuyết phẳng, có những cấu trúc để đào theo cách của bạn. LƯU Ý: Chỉ 2 người chơi!...

v1.13.1 797 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.13.1:

Đó là spleef cổ điển, với một twist! Thay vì c�

Tải về (797 kb)