Bản đồ PVP cho Minecraft 1.8.1:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về Project Tremor cho Minecraft 1.8.1

Project Tremor

Được trang bị siêu vũ khí, chiến đấu chống lại bạn bè của bạn cho 25 kill!...

v1.8.1 2 mb Đọc thêm →
Tải về Creeper Warfare cho Minecraft 1.8.1

Creeper Warfare

Creeper Warfare là một PVP / Capture minigame cờ, nơi bạn phải sử dụng các loại vũ khí nổ khác nhau để giành chiến thắng. Bạn có những gì nó cần để giành chiến thắng?...

v1.8.1 3 mb Đọc thêm →
Tải về Gun Fight cho Minecraft 1.8.1

Gun Fight

PvP trong một đội để có được tiền để mua vũ khí và đạn để làm cho nhiều hơn giết chết và giết đội khác!...

v1.8.1 4 mb Đọc thêm →
Tải về Primeus Towers cho Minecraft 1.8.1

Primeus Towers

Primeus là một hành tinh mà chiến tranh kéo dài quá lâu. Hãy kiểm soát các tháp đối phương bằng cách ăn cắp lõi của họ và chấm dứt cuộc chiến này!...

v1.8.1 3 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.8.1:

PvP trong một đội để có được tiền để mua v

Tải về (4 mb)

Được trang bị siêu vũ khí, chiến đấu chống l

Tải về (2 mb)

Creeper Warfare là một PVP / Capture minigame cờ, nơi

Tải về (3 mb)

Primeus là một hành tinh mà chiến tranh kéo dài qu�

Tải về (3 mb)