Bản đồ PVP cho Minecraft 1.18.2:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về Block Combat 1.1.1 cho Minecraft 1.18.2

Block Combat 1.1.1 v1.1.1

Chiến lược với các khối mạnh mẽ....

v1.18.2 295 kb Đọc thêm →
Tải về The Deep Cry 1.0 cho Minecraft 1.18.2

The Deep Cry 1.0 v1.0

Trong bản đồ này, người chơi sẽ cố gắng thực hiện các nhiệm vụ để đánh bại người cai ngục, một người chơi khác sẽ hóa thân vào người cai ngục này và cố gắng giết người chơi kia....

v1.18.2 39 mb Đọc thêm →
Tải về Last Player Standing 1.0 cho Minecraft 1.18.2

Last Player Standing 1.0 v1.0

Chuẩn bị cho trận chiến ở chế độ sáng tạo. Trận chiến đến chết trong chế độ sinh tồn....

v1.18.2 9 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.18.2:

Chuẩn bị cho trận chiến ở chế độ sáng tạo.

Tải về (9 mb)

Trong bản đồ này, người chơi sẽ cố gắng th�

Tải về (39 mb)

Chiến lược với các khối mạnh mẽ.

Tải về (295 kb)