Bản đồ PVP cho Minecraft 1.14:

Bản đồ PVP cho Minecraft by version:

1.12.2 23 1.11.2 17 1.13.2 12 1.11 10 1.12 8 1.10 8 1.8 8 1.8.9 8 1.10.2 7 1.8.8 7 1.9 6 1.14.4 5 1.8.1 4 1.9.2 3 1.5.2 3 1.14.3 3 1.9.4 2 1.8.7 2 1.6.4 2 1.4.7 2 1.13 1 1.12.1 1 1.8.5 1 1.7 1 1.3.2 1 1.13.1 1 1.14 1 1.15.2 1

Tải về Space Aces cho Minecraft 1.14

Space Aces

Một FPS dựa trên lớp với súng và hộp đạn rất chính xác. Với ba gamemodes và mười lăm đấu trường, bạn sẽ không cảm thấy buồn chán trong một thời gian....

v1.14 Tải về (11 mb)

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.14:

Một FPS dựa trên lớp với súng và hộp đạn r�

Tải về (11 mb)