Bản đồ PVP cho Minecraft 1.16.1:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.4 3 1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về The Bastion cho Minecraft 1.16.1

The Bastion

Chiến đấu, cướp bóc, giao dịch và xây dựng cổng thông tin của bạn trong bản đồ PvP độc đáo này được làm hoàn toàn ở nether!...

v1.16.1 37 mb Đọc thêm →
Tải về Indefinite Race cho Minecraft 1.16.1

Indefinite Race

Các quy tắc rất đơn giản. Hãy là người đầu tiên đạt đến đích! Dành cho 2 người chơi trở lên....

v1.16.1 1 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.16.1:

Chiến đấu, cướp bóc, giao dịch và xây dựng c�

Tải về (37 mb)

Các quy tắc rất đơn giản. Hãy là người đầu

Tải về (1 mb)