Bản đồ PVP cho Minecraft 1.18:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.18.1 3 1.17.1 16 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 2 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.13 1 1.12.2 24 1.12.1 1 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.7 2 1.8.1 4 1.8 8 1.6.4 2 1.5.2 3 1.4.7 2

Tải về Just Fight cho Minecraft 1.18

Just Fight

Just Fight là một Bản đồ PvP với vũ khí tùy chỉnh, nơi bạn sẽ chiến đấu chống lại những người chơi khác trong 4 bản đồ khác nhau trong suốt 6 chế độ chơi độc đáo! Nó có 16 ......

v1.18 89 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.18:

Just Fight là một Bản đồ PvP với vũ khí tùy ch�

Tải về (89 mb)