Bản đồ PVP cho Minecraft 1.3.2:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.18.2 2 1.18.1 6 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 2 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.13 1 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.7 2 1.8.1 4 1.8 8 1.6.4 2 1.5.2 3 1.4.7 2

Tải về The Elements cho Minecraft 1.3.2

The Elements

Lấy cảm hứng từ trò chơi “Hunger Games” khét tiếng, The Elements chia thành 4 người chơi trong một trận chiến PvP trong các khu vực khác nhau có chứa các yếu tố khác nhau. Tìm ......

v1.3.2 6 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.3.2:

Lấy cảm hứng từ trò chơi “Hunger Games” khét

Tải về (6 mb)