Bản đồ PVP cho Minecraft 1.6.4:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.18.1 3 1.17.1 16 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.16.3 2 1.16.1 2 1.15.2 2 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.13.1 1 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.7 2 1.8.1 4 1.8 8 1.6.4 2 1.5.2 3 1.4.7 2 1.3.2 1

Tải về A-Maze-Ing PvP cho Minecraft 1.6.4

A-Maze-Ing PvP

Đây là một "cuộc sống 4", chiến đấu với bản đồ PvP chết, đặt bên trong mê cung 2 tầng....

v1.6.4 270 kb Đọc thêm →
Tải về The Islands cho Minecraft 1.6.4

The Islands 2.0

Một bản đồ PvP như không có gì khác ... ba hòn đảo có nghĩa là sự khác biệt giữa cuộc sống và cái chết bằng cách sử dụng năm phút đã cho để chuẩn bị ở mỗi một và một bản deathmatch ......

v1.6.4 19 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.6.4:

Đây là một "cuộc sống 4", chiến đấu với bả

Tải về (270 kb)

Một bản đồ PvP như không có gì khác ... ba hòn

Tải về (19 mb)