Bản đồ PVP cho Minecraft 1.8.7:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.4 2 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về Slap Fight cho Minecraft 1.8.7

Slap Fight 1.4

Chiến đấu bằng cách sử dụng các vật phẩm ngẫu nhiên cho bạn bởi một bánh xe màu quay ngẫu nhiên để giết mổ đối thủ của bạn và là người đàn ông cuối cùng còn sống!...

v1.8.7 962 kb Đọc thêm →
Tải về Space Warriors cho Minecraft 1.8.7

Space Warriors

Chào mừng bạn đến .... Space Warriors !!! Đây là một bản đồ nhóm PVP cuối cùng có nhiều addons chặn lệnh! Thời gian để đi nổ tung bạn bè trong không gian !!!...

v1.8.7 469 kb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.8.7:

Chiến đấu bằng cách sử dụng các vật phẩm ng

Tải về (962 kb)

Chào mừng bạn đến .... Space Warriors !!! Đây là

Tải về (469 kb)