Bản đồ PVP cho Minecraft 1.9.4:

Bản đồ PVP cho Phiên bản Minecraft:

1.20.4 3 1.20.2 3 1.20.1 6 1.20 4 1.19.4 3 1.19.3 6 1.19.2 4 1.19 5 1.18.2 3 1.18.1 7 1.17.1 18 1.17 4 1.16.5 15 1.16.4 4 1.14.4 5 1.14.3 3 1.13.2 12 1.12.2 24 1.12 8 1.11.2 17 1.11 10 1.10.2 7 1.10 8 1.9.2 3 1.9 6 1.8.9 8 1.8.8 7 1.8.1 4 1.8 8 1.5.2 3

Tải về Ultimate TNT Wars cho Minecraft 1.9.4

Ultimate TNT Wars

Một cuộc chiến tranh TNT mới được cải tiến, với đủ các lệnh và đá đỏ để Hypixel tự hào. Với bộ hẹn giờ tự động với hai cài đặt, 15 phút hoặc 30 phút, ......

v1.9.4 3 mb Đọc thêm →
Tải về Vanilla SkyWars cho Minecraft 1.9.4

Vanilla SkyWars

2-12 Người chơi chiến đấu trên 5 bản đồ ngẫu nhiên và có thể tạo bản đồ của riêng họ. Khu vực chơi là những hòn đảo nổi nơi một người chơi có thể bị đánh gục, rương chứa ......

v1.9.4 11 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ PVP cho Minecraft 1.9.4:

Một cuộc chiến tranh TNT mới được cải tiến,

Tải về (3 mb)

2-12 Người chơi chiến đấu trên 5 bản đồ ngẫ

Tải về (11 mb)