Bản đồ sinh tồn cho Minecraft 1.15.2:

Bản đồ sinh tồn cho Phiên bản Minecraft:

1.18.1 3 1.17.1 7 1.16.5 8 1.16.2 3 1.16.1 7 1.15.2 5 1.14.4 20 1.14.3 3 1.14.2 7 1.13.2 18 1.13.1 3 1.13 8 1.12.2 18 1.12 4 1.11.2 8 1.11 3 1.10.2 6 1.10 7 1.9.2 2 1.9 5 1.8.9 4 1.8.8 19 1.8.7 4 1.8.1 2 1.8 28 1.7 8 1.6.4 10 1.5.2 6 1.4.7 8 1.2.5 8

Tải về Survive Komodo Island cho Minecraft 1.15.2

Survive Komodo Island

Đây là bản đồ hậu khải huyền tiếp theo của tôi. Bạn thức dậy trên một hòn đảo bị cô lập, nơi hầu hết các cư dân đều biến thành những sinh vật ăn thịt người ......

v1.15.2 72 mb Đọc thêm →
Tải về Sky Block Sky Pirates cho Minecraft 1.15.2

Sky Block Sky Pirates

Bạn là một thương nhân trên bầu trời, người bị tấn công bởi những tên cướp biển sau khi ngủ quên trên tay lái. Bạn thức dậy trên một trong nhiều hòn đảo nổi. Đây là điều bạn đã biết ......

v1.15.2 2 mb Đọc thêm →
Tải về Empty Horizon cho Minecraft 1.15.2

Empty Horizon

Sống sót giữa một đại dương sâu thẳm, vô tận; bắt đầu với một cái bục gỗ nhỏ!...

v1.15.2 2 mb Đọc thêm →
Tải về Ultimate Sky Islands cho Minecraft 1.15.2

Ultimate Sky Islands

Khám phá 18 hòn đảo độc đáo trên bầu trời và cố gắng sống sót....

v1.15.2 20 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ sinh tồn cho Minecraft 1.15.2:

Đây là bản đồ hậu khải huyền tiếp theo của

Tải về (72 mb)

Bạn là một thương nhân trên bầu trời, người

Tải về (2 mb)

Khám phá 18 hòn đảo độc đáo trên bầu trời v�

Tải về (20 mb)