Bản đồ sinh tồn cho Minecraft 1.4.7:

Bản đồ sinh tồn cho Phiên bản Minecraft:

1.20.1 7 1.19.4 4 1.19.3 5 1.19.2 6 1.19 9 1.18.1 4 1.17.1 7 1.16.5 8 1.16.1 7 1.15.2 5 1.14.4 20 1.14.2 7 1.13.2 18 1.13 8 1.12.2 18 1.12 4 1.11.2 8 1.11 3 1.10.2 6 1.10 7 1.9 5 1.8.9 4 1.8.8 19 1.8.7 4 1.8 28 1.7 8 1.6.4 10 1.5.2 6 1.4.7 8 1.2.5 8

Tải về Voyd cho Minecraft 1.4.7

Voyd

Một thế giới tồn tại trong đó bạn phải thoát khỏi sự ly hợp của Voyd; một viên nang đã bẫy bạn ra khỏi thế giới thực....

v1.4.7 517 kb Đọc thêm →
Tải về The Lost Island cho Minecraft 1.4.7

The Lost Island 1.01

Bạn đã bị đắm tàu. Điều duy nhất trong tầm nhìn là một hòn đảo. Bạn phải bơi đến hòn đảo và nhận được vòng bi của bạn....

v1.4.7 702 kb Đọc thêm →
Tải về Don't Fall off or Else cho Minecraft 1.4.7

Don't Fall off or Else

Bản đồ đầu tiên của tôi với NBTEdit và Bản đồ sinh tồn đầu tiên của tôi. Thưởng thức!...

v1.4.7 336 kb Đọc thêm →
Tải về Skyfog 2 cho Minecraft 1.4.7

Skyfog 2

Skyfog 2 là bản đồ tiếp theo trong loạt bản đồ bầu trời. Chủ đề của bản đồ này là trọng lực!...

v1.4.7 497 kb Đọc thêm →
Tải về Castaway cho Minecraft 1.4.7

Castaway

Castaway là một bản đồ tồn tại của hardcore, với các yếu tố của hòn đảo tồn tại, theo một cách khác. Bạn thấy mình bị mắc kẹt, trên con tàu bị rơi của bạn, ở giữa ......

v1.4.7 3 mb Đọc thêm →
Tải về Temple cho Minecraft 1.4.7

Temple

Bản đồ Hardcore ... ngôi đền kiểu Nhật Bản ở vùng núi, ngôi làng bên dưới mà bạn là linh mục / tu sĩ sẽ bảo vệ....

v1.4.7 5 mb Đọc thêm →
Tải về SkyBlock cho Minecraft 1.4.7

SkyBlock 2.1

Bạn sinh ra trên một hòn đảo nổi nhỏ ở giữa không có nơi nào....

v1.4.7 5 mb Đọc thêm →

Phổ biến Bản đồ sinh tồn cho Minecraft 1.4.7:

Bạn sinh ra trên một hòn đảo nổi nhỏ ở giữa

Tải về (5 mb)

Bạn đã bị đắm tàu. Điều duy nhất trong tầm

Tải về (702 kb)

Bản đồ đầu tiên của tôi với NBTEdit và Bản

Tải về (336 kb)

Skyfog 2 là bản đồ tiếp theo trong loạt bản đ�

Tải về (497 kb)